Galerija uspomena sa mog krštenja

Možda sam pusti suzu, ali sam bio hrabar. Zauvek ću pamtiti svoje krštenje zahvaljujući fotografijama.