Krštenje u srcu Kalemegdana

Malo sam se stidela u početku sve dok se nisiam opustila. Fotografi i snimatelji su jedva uspevali da me stignu, ali im je pošlo za rukom.